Píšťala je ruční palnou zbraň rozšířenou za husitských válek. Zbraň je označena značkami České státní zkušebny zbraní a střeliva.

Cena 3 000,-

Píšťala